Skip to main content

Publications of the Author

Marcel Martinkovič
Number of publications: 10

2014

Martinkovič, M. (2014). Hamada, M.: Kritické komentáre I. – IV. Filozofia, 69(7), 632-634. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/7/632-634.pdf

2011

Martinkovič, M. (2011). Historicistická koncepcia slovanstva v politickom myslení S. H. Vajanského. Filozofia, 66(10), 1013-1023. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/10/1013-1023.pdf

2010

Martinkovič, M. (2010). Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách. Filozofia, 65(10), 990-1003. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/10/990-1003.pdf

2009

Martinkovič, M. (2009). Ideové analógie v liberalizme Karla Havlíčka Borovského a Jána Palárika. Filozofia, 64(10), 971-983. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/10/971-983.pdf

2008

Martinkovič, M. (2008). Ideové paralely a odlišné stratégie v slovenskom politickom myslení. Filozofia, 63(10), 892-900. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/10/892-900.pdf

2007

Martinkovič, M. (2007). Politický realizmus v myslení Novej školy. Filozofia, 62(10), 911-920. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/10/911-920.pdf

2006

Martinkovič, M. (2006). Idea uhorského vlastenectva a občianskej individuálnosti na križovatke politických stratégií. Filozofia, 61(10), 838-858. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/10/838-858.pdf

2005

Martinkovič, M. (2005). Idea slovanskej vzájomnosti v interpretácii predstaviteľov Novej školy. Filozofia, 60(10), 804-818. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/10/804-818.pdf

2004

Martinkovič, M. (2004). Ideový prínos Novej školy do národotvorného myslenia. Filozofia, 59(10), 766-782. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/10/766-782.pdf
Martinkovič, M. (2004). Hľadanie zmyslu (F. Novosád, ed.). Filozofia, 59(5), 379-382. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/5/379-382.pdf