Skip to main content

Publications of the Author

Pavol Labuda
Number of publications: 11

2021

Labuda, P. . (2021). Je pojmový relativizmus predpokladom filozofie ako pojmového inžinierstva?. Filozofia, 76(1), 3 – 17. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.1.1

2018

Labuda, P. . (2018). O povahe filozofie z historicko-pragmatistickej perspektívy. Filozofia, 73(5), 366-377. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/5/366-377.pdf

2017

Labuda, P. . (2017). Problémy normatívneho vymedzenia vzťahu filozofie a teológie u E. Stumpovej. Filozofia, 72(3), 173-180. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/3/173-180.pdf

2013

Labuda, P. . (2013). Čáp, J., Palenčár, M.: Smrť a vedomie smrteľnosti. Filozofia, 68(8), 716-718. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/8/716-718.pdf

2011

Labuda, P. . (2011). Pôvod pojmu slobodnej vôle v antickom myslení. Filozofia, 66(9), 928-934. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/9/928-934.pdf
Labuda, P. . (2011). Karfíková, L.: Ideje a slova. Studie k Augustinovi, Plótinovi, Abelardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi. Filozofia, 66(3), 284-287. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/3/284-287.pdf

2009

Labuda, P. . (2009). Heidegger a inkorporácia gréckej metafyziky do kresťanskej teológie. Filozofia, 64(8), 804-809. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/8/804-809.pdf

2007

Labuda, P. . (2007). Plotinova koncepcia Jedna a jej jazyk. Filozofia, 62(2), 91-109. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/2/91-109.pdf
Labuda, P. . (2007). Platónove diela Parmenides a Ústava ako zdroje Plotinovej koncepcie Jedna. Filozofia, 62(1), 1-13. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/1/1-13.pdf

2003

Labuda, P. . (2003). Na ceste od antropologizmu k filozofickej antropológii) (J. Šlosiar). Filozofia, 58(6), 435-436. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/6/435-436.pdf