Skip to main content

Publications of the Author

Daniel Šmihula
Number of publications: 3

2015

Šmihula, D., & Hrabovský, M. (2015). Aktuálne výzvy skúmania tzv. rasovej otázky a rasizmu. K problému pádu starej paradigmy multikulturalizmu a patovému stavu v humanitných vedách v otázke argumentovania proti rasizmu. Filozofia, 70(5), 378-397. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/5/378-397.pdf

2004

Šmihula, D. (2004). Silové prostriedky v medzinárodných vzťahoch a podstata použitia násilia. Filozofia, 59(6), 434-447. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/6/434-447.pdf

2001

Šmihula, D. (2001). O podstate ľudských práv. Filozofia, 56(6), 431-437. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/6/431-437.pdf