Skip to main content

Publications of the Author

Ivan Jančovič
Number of publications: 2

2016

Jančovič, I. . (2016). Interpretativizmus a literárna veda. Filozofia, 71(8), 696-707. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/8/696-707.pdf

2015

Jančovič, I. . (2015). Funkcie fikčného naratívu a konanie čitateľa. Filozofia, 70(8), 670-679. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/8/670-679.pdf