Skip to main content

Publications of the Author

Miroslav Marcelli
Number of publications: 23

2016

Marcelli, M. (2016). Foucault ako historik. Filozofia, 71(1), 1-13. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/1/1-13.pdf

2014

Marcelli, M. (2014). Komunikácia a rytmus. Filozofia, 69(1), 2-10. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/1/2-10.pdf
Marcelli, M. (2014). Na úvod: Semiotika v lone filozofie. Filozofia, 69(1), 1. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/1/1.pdf

2012

Chabada, M., Maco, R., Marcelli, M., & Mičaninová, M. (2012). Preklad odborného textu ako vedecká práca. Filozofia, 67(10), 848-851. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/10/848-851.pdf

2011

Marcelli, M. (2011). Text, sieť a iné nečistoty. Filozofia, 66(7), 623-633. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/7/623-633.pdf

2009

Marcelli, M. (2009). Komunikácia: myslenie vo veľkom. Filozofia, 64(5), 410-419. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/5/410-419.pdf

2005

Marcelli, M. (2005). Nový filozofický časopis. Filozofia, 60(6), 471. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/6/471.pdf

2001

Marcelli, M. (2001). Znovu o Foucaultovi (I. Buraj). Filozofia, 56(2), 143-145. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/2/143-145.pdf

1996

Marcelli, M. (1996). Descartes a argumentácia. Filozofia, 51(7), 427-438. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/7/427-438.pdf
Marcelli, M. (1996). Pozvanie k spoločnému hľadaniu (kol.: Filozofický slovník). Filozofia, 51(7), 491-493. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/7/491-493.pdf