Skip to main content

Publications of the Author

Dión z Prúsy
Number of publications: 1

2016

Prúsy, D. z. (2016). Diogenés alebo o zdatnosti. Filozofia, 71(2), 141-152. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/2/141-152.pdf