Skip to main content

Publications of the Author

Jan Bierhanzl
Number of publications: 4

2017

Bierhanzl, J. . (2017). Práce a dílo. Levinas, Arendtová a marxizmus. Filozofia, 72(1), 46-53. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/1/46-53.pdf

2015

Bierhanzl, J. . (2015). Etika a politika těla. Pokus o foucaultovskou četbu Levinase. Filozofia, 70(9), 770-777. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/9/770-777.pdf

2013

Bierhanzl, J. . (2013). Stopa upřímnosti slov. Pokus o přiblížení rozdílu mezi tím, co říkám a říkáním samým u pozdního Levinase. Filozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 16-24. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/16-24.pdf

2011

Bierhanzl, J. . (2011). Význam jako jeden-pro-druhého. Etická významnost a identita subjektu u pozdního Levinase. Filozofia, 66(Príloha 3), 228-237.