Skip to main content

Publications of the Author

Miroslav Karaba
Number of publications: 1

2017

Karaba, M. (2017). Aplikácia vybraných vedeckých metodológií na otázky náboženského poznania. Filozofia, 72(3), 192-203. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/3/192-203.pdf