Skip to main content

Publications of the Author

Andrea Blaščíková
Number of publications: 2

2018

Blaščíková, A. ., & Vašek, M. . (2018). Problematika úmyslu (intentio) u Petra Abelarda a Tomáša Akvinského. Filozofia, 73(10), 831-843. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/10/831-843.pdf

2013

Blaščíková, A. . (2013). Trpezlivosť ako cnosť tolerovania podľa Tomáša Akvinského. Filozofia, 68(6), 493-501. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/6/493-501.pdf