Skip to main content

Publications of the Author

Bertrand Ogilvie
Number of publications: 1

2018

Ogilvie, B. . (2018). Negatívna antropológia? Vyhladzovanie ako východisko premyslenia filozofickej antropológie. Filozofia, 73(1), 51-62. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/1/51-62.pdf