Skip to main content

Publications of the Author

Ivan Buraj
Number of publications: 16

2018

Buraj, I. . (2018). Manipulácia ako moc, manipulácia a sloboda. Filozofia, 73(9), 742-754. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/9/742-754.pdf

2017

Buraj, I. . (2017). Tri možné modely vzťahu prirodzeného/biologického a politického/sociálneho. Filozofia, 72(9), 685-697. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/9/685-697.pdf

2015

Buraj, I. ., & Palenčárová, S. . (2015). Michel Foucault: Minulosť a súčasnosť (K niektorým otázkam sociálnej kontroly). Filozofia, 70(7), 505-517. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/7/505-517.pdf

2014

Buraj, I. . (2014). Malá štúdia o fanatizme (na motívy veľkej štúdie Mariana Várossa o fanatizme). Filozofia, 69(2), 143-153. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/2/143-153.pdf

2013

Buraj, I. . (2013). Politická zmena sveta podľa Alaina Badioua. Filozofia, 68(8), 652-664. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/8/652-664.pdf

2010

Buraj, I. . (2010). Moc v štruktúre mocenských vzťahov. Filozofia, 65(5), 417-427. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/5/417-427.pdf

2008

Buraj, I. . (2008). K niektorým charakteristikám antickej politickej filozofie. Filozofia, 63(3), 270-280. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/3/270-280.pdf

2007

Buraj, I. . (2007). „Režim pravdy“ – pojem, štruktúra a mechanizmy jeho produkcie (Na motívy myšlienok Michela Foucaulta). Filozofia, 62(7), 569-578. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/7/569-578.pdf

2006

Buraj, I. . (2006). Michel Foucault a jeho netradičné chápanie moci (K nedožitým osemdesiatinám jedného z najvýznamnejších francúzskych filozofov 20. storočia). Filozofia, 61(7), 533-546. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/7/533-546.pdf

2004

Buraj, I. . (2004). Historická udalosť ako filozofický problém (k Foucaultovmu ponímaniu udalosti). Filozofia, 59(1), 20-30. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/1/20-30.pdf