Skip to main content

Publications of the Author

S. I. Vavilov
Number of publications: 1

1951

Vavilov, S. I. (1951). Lenin a filozofické problémy súčasnej fyziky. Filozofický sborník SAVU, 6(1), 91-101. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1951/1/91-101.pdf