Skip to main content

Publications of the Author

Vladimír Václavík
Number of publications: 2

1955

Václavík, V. . (1955). Otázky výchovy v duchu materialistického svetonázoru. Filozofický časopis, 10(2), 118-119. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1955/2/118-119.pdf

1950

Václavík, V. . (1950). O ťažkostiach vyučovania filozofie. Filozofický sborník SAVU, 5(1), 57-60. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1950/1/57-60.pdf