Skip to main content

Publications of the Author

Radi Vasilev
Number of publications: 1

1960

Vasilev, R. (1960). Vynikajúci tvorivý a bojový marxistický filozof. Slovenský Filozofický Časopis, 15(3), 290-295. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/3/290-295.pdf