Skip to main content

Publications of the Author

Eduard Urbánek
Number of publications: 2

1960

Urbánek, E. . (1960). Marxismus-leninismus o možnosti pokojné revoluce a zkušenosti socialistické revoluce v ČSR. Slovenský Filozofický časopis, 15(3), 230-246. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/3/230-246.pdf

1959

Urbánek, E. ., & Michňák, K. . (1959). Občanská společnost a stát. Slovenský Filozofický časopis, 14(2), 108-124. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/2/108-124.pdf