Skip to main content

Publications of the Author

Natália Tarnóczyová
Number of publications: 2

2023

Tarnóczyová, N. . (2023). ŠTEFAN JUSKO: Nietzscheho circulus vitiosus. Filozofia, 78(10), 892-894. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.10.7
Tarnóczyová, N. . (2023). Mladá filozofia 2023: XVIII. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Filozofia, 78(7), 600-602. Retrieved from https://www.sav.sk/journals/uploads/091413147%20Tarnóczyová%20-%20správa%20(defi).pdf