Skip to main content

Publications of the Author

Ivan Kuchár
Number of publications: 4

1966

Kuchár, I. . (1966). Filozofia vedy. Filozofia, 21(1), 6-21. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/1/6-21.pdf

1960

Kuchár, I. . (1960). Mechanický determinizmus a súčasná fyzika (pokračovanie). Slovenský Filozofický časopis, 15(2), 159-179. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/2/159-179.pdf
Kuchár, I. . (1960). Mechanický determinizmus a súčasná fyzika. Slovenský Filozofický časopis, 15(1), 29-41. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/1/29-41.pdf

1958

Kuchár, I. . (1958). O subjektívnej náhode. Slovenský Filozofický časopis, 13(2), 150-155. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1958/2/150-155.pdf