Skip to main content

Publications of the Author

Jaroslava Machovcová
Number of publications: 3

1969

Machovcová, J. . (1969). In memoriam PhDr. Jaroslava Kučeru, CSc. Filozofia, 24(3), 350. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/3/350.pdf

1968

Machovcová, J. . (1968). Topoľského úvahy o vzťahoch filozofie, prírodných vied a medicíny. Filozofia, 23(1), 101-103. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/1/101-103.pdf

1967

Machovcová, J. . (1967). Vývoj termínu gén ako prípad vývoja vedeckého pojmu. Filozofia, 22(4), 359-370. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/4/359-370.pdf