Skip to main content

Publications of the Author

Jaromír Červenka
Number of publications: 1

1970

Červenka, J. . (1970). K otázke pôvodu a vývinu koncepcie pansofie u J. A. Komenského. Filozofia, 25(6), 552-566. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/6/552-566.pdf