Skip to main content

Publications of the Author

Bogdan Ďankov
Number of publications: 1

1970

Ďankov, B. (1970). Problémy a perspektívy logických výskumov vo Filozofickom ústave Bulharskej akadémie vied. Filozofia, 25(5), 445-447. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/5/445-447.pdf