Skip to main content

Publications of the Author

J. B.
Number of publications: 2

1971

B., J. . (1971). O vzťahoch medzi objektom, celkom, systémom a štruktúrou. Filozofia, 26(3), 309-320. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/3/309-320.pdf

1963

B., J. . (1963). Psychológia a súčasnosť. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(2), 187-188. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/2/187-188.pdf