Skip to main content

Publications of the Author

Ladislav Szántó
Number of publications: 15

1974

Szántó, L. . (1974). Od Anti-Dühringa k Materializmu a empiriokriticizmu. Filozofia, 29(2), 183-187. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/2/183-187.pdf

1970

Szántó, L. . (1970). Akademik Andrej Sirácky 70-ročný. Filozofia, 25(6), 607-610. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/6/607-610.pdf
Szántó, L. . (1970). Leninizmus a problémy filozofie prírodných vied. Filozofia, 25(5), 397-401. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/5/397-401.pdf
Szántó, L. . (1970). Za leninské chápanie nevyhnutnosti a slobody. Filzofia, 25(2), 161-164. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/2/161-164.pdf

1967

Szántó, L. . (1967). Október a dnešok. Filozofia, 22(5), 457-464. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/5/457-464.pdf

1964

Szántó, L. . (1964). Dialektika kvantity a kvality, obsahu a formy v Marxovom „Kapitáli“. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(2), 117-127. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/2/117-127.pdf
Szántó, L. . (1964). Myšlienkové jadro Einsteinovej teórie. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(2), 177-188. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/2/177-188.pdf

1962

Szántó, L. . (1962). Akademik Arnošt Kolman 70-ročný. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(6), 525-527. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/6/525-527.pdf
Szántó, L. . (1962). O vzťahu teórie a praxe. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(5), 456-458. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/5/456-458.pdf
Szántó, L. . (1962). Bohatý prameň vedeckého myslenia. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(2), 155-159. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/2/155-159.pdf