Skip to main content

Publications of the Author

Adam Virt
Number of publications: 1

1975

Virt, A. . (1975). Dialektika národného a internacionálneho v rozvoji so­cialistickej spoločnosti. Filozofia, 30(5), 483-489. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/5/483-489.pdf