Skip to main content

Publications of the Author

Igor Škorica
Number of publications: 1

1976

Škorica, I. . (1976). Formovanie socialistického spôsobu života a vedeckotechnická revolúcia. Filozofia, 31(3), 317-325. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/3/317-325.pdf