Skip to main content

Publications of the Author

A. J. Marcinkech
Number of publications: 3

1976

Marcinkech, A. J. (1976). Anatomicko-fyziologické vysvetľovanie pamäťových procesov Andrejom Jaszlinszkým. Filozofia, 31(6), 607-613. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/6/607-613.pdf
Marcinkech, A. J. (1976). Progresivita učenia Andreja Jaszlinszkého o percepcii. Filozofia, 31(1), 87-93. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/1/87-93.pdf

1971

Marcinkech, A. J. (1971). Filozofický základ dualistického učenia Jána Horvátha. Filozofia, 26(4), 377-385. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/4/377-385.pdf