Skip to main content

Publications of the Author

Valentina Skaržinskaja
Number of publications: 2

1982

Skaržinskaja, V. . (1982). Marxistická filozofia a vedecký pokrok. Filozofia, 37(6), 763-765. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/6/763-765.pdf

1978

Skaržinskaja, V. . (1978). O jednej buržoáznej teórii spoločenského vývoja alebo ako možno „vylepšiť kapitalizmus“. Filozofia, 33(2), 217-221. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/2/217-221.pdf