Skip to main content

Publications of the Author

Zuzana Ruiselová
Number of publications: 1

1982

Stríženec, M., & Ruiselová, Z. (1982). Systémový prístup k skúmaniu niektorých poznávacích procesov. Filozofia, 37(4), 524-532. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/4/524-532.pdf