Skip to main content

Publications of the Author

Vadim Petrovič Michaľov
Number of publications: 1

1984

Michaľov, V. P. (1984). Dynamika a syntéza druhov umenia v umeleckej kultúre socializmu. Filozofia, 39(2), 169-180. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/2/169-180.pdf