Skip to main content

Publications of the Author

Ján Šouc
Number of publications: 1

1985

Šouc, J. . (1985). Východiská a prístupy k prognózovaniu vo sfére kultúry. Filozofia, 40(6), 722-728. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/6/722-728.pdf