Skip to main content

Publications of the Author

Tibor Halečka
Number of publications: 7

1985

Halečka, T. . (1985). Miesto a úlohy filozofie vo výchove socialistického človeka. Filozofia, 40(3), 249-256. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/3/249-256.pdf

1984

Halečka, T. ., & Leško, V. . (1984). K metodologickým otázkam výskumu dejín filozofického myslenia na Slovensku. Filozofia, 39(4), 402-416. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/4/402-416.pdf

1982

Halečka, T. . (1982). K otázkam názornosti a modelovania vo výučbe filozofie. Filozofia, 37(5), 669-673. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/5/669-673.pdf

1979

Halečka, T. . (1979). Úskalia dialógu medzi komunistami a kresťanmi. Filozofia, 34(6), 634-649. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/6/634-649.pdf

1977

Halečka, T. . (1977). „Štrukturológia“ a marxisticko-leninská filozofia. Filozofia, 32(4), 446-459. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/4/446-459.pdf

1974

Halečka, T. . (1974). L. Szántó a materialistická dialektika. Filozofia, 29(2), 158-169. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/2/158-169.pdf

1972

Halečka, T. . (1972). O jednom „teologickom“ objave vo fyzike. Filozofia, 27(4), 384-388. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/4/384-388.pdf