Skip to main content

Publications of the Author

Vladimír Žerebin
Number of publications: 1

1985

Žerebin, V. ., & Duda, E. . (1985). Výrobné sily ako sociálno-filozofická kategória. Filozofia, 40(2), 208-217. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/2/208-217.pdf