Skip to main content

Publications of the Author

Jana Forgáčová
Number of publications: 2

1986

Forgáčová, J. . (1986). Súťaž mladých filozofov. Filozofia, 41(2), 236. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/2/236.pdf

1985

Doval, Ľuboslav ., & Forgáčová, J. . (1985). Interdisciplinárne sympózium filozofov a astronómov. Filozofia, 40(5), 652-653. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/5/652-653.pdf