Skip to main content

Publications of the Author

Štefan Dubnička
Number of publications: 2

1987

Bolf, J., & Dubnička, Š. (1987). Pojem merania z aspektov súčasnej metodológie poznania. Filozofia, 42(6), 689-696. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/6/689-696.pdf

1986

Bolf, J., & Dubnička, Š. (1986). Kvantifikácia ako metóda s merateľnými vlastnosťami. Filozofia, 41(1), 73-79. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/1/73-79.pdf