Skip to main content

Publications of the Author

Peter Greguš
Number of publications: 4

1987

Greguš, P. . (1987). Sociálna pamäť a kultúra. Filozofia, 42(1), 72-75. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/1/72-75.pdf

1985

Greguš, P. . (1985). Miesto a úloha tradícií v spoločenskom vývoji. Filozofia, 40(6), 729-737. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/6/729-737.pdf

1984

Greguš, P. . (1984). Faktory determinujúce vývoj výrobných síl. Filozofia, 39(4), 512-519. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/4/512-519.pdf

1978

Greguš, P. . (1978). Problém ľudských práv v buržoáznych revolúciách 18. storočia. Filozofia, 33(2), 180-183. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/2/180-183.pdf