Skip to main content

Publications of the Author

Jana Vrabcová
Number of publications: 3

1988

Vrabcová, J. . (1988). Filozofické otázky konštituovania ekológie ako vednej oblasti. Filozofia, 43(5), 540-551. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/5/540-551.pdf
Sekerka, V. ., & Vrabcová, J. . (1988). Súčasné koncepcie vzniku života na Zemi. Filozofia, 43(3), 309-324. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/3/309-324.pdf

1984

Vrabcová, J. . (1984). Celostnosť systému organizmus—prostredie. Filozofia, 39(3), 310-323. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/3/310-323.pdf