Skip to main content

Publications of the Author

Alexandra Šmidkeová
Number of publications: 3

1989

Šmidkeová, A. (1989). Hodnoty a potreby. Filozofia, 44(6), 680-689. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/6/680-689.pdf

1985

Šmidkeová, A. (1985). K otázke chápania subjektu a objektu hodnotových vzťahov. Filozofia, 40(3), 336-345. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/3/336-345.pdf

1982

Šmidkeová, A. (1982). Problém hodnoty a hodnotenia. Filozofia, 37(1), 134-138. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/1/134-138.pdf