Skip to main content

Publications of the Author

S. T. Meľuchin
Number of publications: 1

1989

Meľuchin, S. T. (1989). Leninská teória odrazu — ideologický základ vedeckého poznania a tvorivosti. Filozofia, 44(5), 626-636. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/5/626-636.pdf