Skip to main content

Publications of the Author

Stanislav A. Maliev
Number of publications: 1

1989

Maliev, S. A. (1989). Filozofický odkaz G. Simmela a súčasná kulturológia. Filozofia, 44(4), 489-494. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/4/489-494.pdf