Skip to main content

Publications of the Author

Katarína Nálepová
Number of publications: 1

1990

Nálepová, K. . (1990). Sociálne poznanie a svet každodennosti. Filozofia, 45(1), 106-108. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/1/106-108.pdf