Skip to main content

Publications of the Author

Svätopluk Štúr
Number of publications: 7

1993

Štúr, S. . (1993). Rozprava o živote. Filozofia, 48(6), 326-332. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/6/326-332.pdf
Štúr, S. . (1993). Malá poznámka k veľkému problému etiky. Filozofia, 48(6), 395-397. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/6/395-397.pdf

1969

Štúr, S. . (1969). Protipóly umenia 20. storočia. Filozofia, 24(3), 281-291. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/3/281-291.pdf
Štúr, S. . (1969). Československá filozofia dejín. Filozofia, 24(1), 26-35. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/1/26-35.pdf

1968

Štúr, S. . (1968). Problematika dnešného človeka a úlohy našej doby. Filozofia, 23(1), 3-11. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/1/3-11.pdf

1948

Štúr, S. . (1948). Malá poznámka k veľkému problému etiky. Philosophica Slovaca, 2 - 3(1), 227-229. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1947-1948/1/227-229.pdf

1946

Štúr, S. . (1946). Obrodenská koncepcia Ľudovíta Štúra. Philosophica Slovaca, 1(1), 21-67. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1946/1/21-67.pdf