Skip to main content

Publications of the Author

Mária Ludassyová
Number of publications: 1

1993

Ludassyová, M. (1993). Rousseau a začiatky populistickej kritiky kultúry (Ľudo­vý tanec a bojová pieseň). Filozofia, 48(11), 753-764. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/11/753-764.pdf