Skip to main content

Publications of the Author

Márta Fehérová
Number of publications: 1

1993

Fehérová, M. (1993). Križovatky na ceste k matematizácii prírody v 17. storočí. Filozofia, 48(11), 736-747. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/11/736-747.pdf