Skip to main content

Publications of the Author

Béla Bacsó
Number of publications: 1

1993

Bacsó, B. . (1993). Umenie a bytie v myslení (Schetlingova filozofia umenia z hľadiska jeho pozdného myslenia). Filozofia, 48(11), 727-735. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/11/727-735.pdf