Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Peter Šajda
Počet príspevkov: 22

2020

Šajda, P. (2020). Existencia, subjektivita, etika. Reflexia Kierkegaarda v nemeckej a francúzskej fenomenológii. Filozofia, 75(5), 372-385. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.5.3

2019

Šajda, P. (2019). Obmedzenie nepriateľstva ako výchova k ľudskosti: Carl Schmitt a Ernst Jünger. Filozofia, 74(10), 852-865. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.10.5

2018

Šajda, P. (2018). Schmittova teória nepriateľa ako výzva pre Kierkegaardovu teóriu nepreferenčnej lásky. Filozofia, 73(10), 804-817. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/10/804-817.pdf

2017

Šajda, P. (2017). O epistemologickej výhode porazených: C. Schmitt a R. Koselleck. Filozofia, 72(10), 789-799. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/10/789-799.pdf

2016

Šajda, P. (2016). Štyri modely spoločenskej angažovanosti v Kierkegaardovej rozprave Jedinec. Filozofia, 71(4), 282-291. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/4/282-291.pdf

2015

Šajda, P. (2015). K situácii doby: Kierkegaardova verejnosť a Jaspersova masa. Filozofia, 70(9), 726-735. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/9/726-735.pdf
Šajda, P. (2015). Spor o interpretáciu 19. storočia. Poznámky Carla Schmitta ku Kierkegaardovi a Donosovi Cortésovi. Filozofia, 70(4), 245-257. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/4/245-257.pdf

2014

Šajda, P. (2014). Haeckerova kritika liberálnej tlače inšpirovaná Kierkegaardom. Filozofia, 69(5), 378-387. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/5/378-387.pdf
Repar, P., & Šajda, P. (2014). Slovenskí a slovinskí filozofi o Kierkegaardovi v kontexte 20. storočia. Filozofia, 69(5), 377. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/5/377.pdf

2013

Šajda, P. (2013). Kierkegaardov jubilejný rok. Filozofia, 68(1), 1-2. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/1/1-2.pdf