Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Richard Rorty
Počet príspevkov: 4

2007

Rorty, R. . (2007). Odpoveď Donaldovi Davidsonovi. Filozofia, 62(7), 622-629. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/7/622-629.pdf

1997

Rorty, R. . (1997). Relativizmus: Nachádzať a vytvárať. Filozofia, 52(6), 394-405. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/6/394-405.pdf

1993

Rorty, R. . (1993). Putnam a hrozba relativizmu. Filozofia, 48(4), 212-225. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/4/212-225.pdf
Rorty, R. . (1993). Holizmus, interiorizmus a ambícia transcendencie. Filozofia, 48(4), 226-241. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/4/226-241.pdf