Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Primož Repar
Počet príspevkov: 4

2014

Repar, P., & Šajda, P. (2014). Slovenskí a slovinskí filozofi o Kierkegaardovi v kontexte 20. storočia. Filozofia, 69(5), 377. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/5/377.pdf

2013

Králik, R., & Repar, P. (2013). Kierkegaard a existenciálny obrat. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie. Filozofia, 68(9), 823. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/9/823.pdf

2012

Repar, P. (2012). Existenciálna dialektika rozhodnutia a skandalon. Filozofia, 67(8), 689-702. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/8/689-702.pdf
Repar, P., & Repar, S. (2012). Rozprávanie o inakosti: slovinská filozofia v slovenčine. Filozofia, 67(8), 613-617. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/8/613-617.pdf