Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Dariusz Kubok
Počet príspevkov: 2

2016

Kubok, D. . (2016). Parmenides’ Methodological Criticism and the Problem of Phronesis. Filozofia, 71(5), 345-356. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/5/345-356.pdf

2014

Kubok, D. . (2014). Skepticizmus a negatívny dogmatizmus v myslení Homéra a Xenofana. Filozofia, 69(3), 223-235. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/3/223-235.pdf