Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Anna Klimeková
Počet príspevkov: 21

1998

Klimeková, A. . (1998). Monografia par excellence (M. Žilínek). Filozofia, 53(8), 546-547. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/8/546-547.pdf
Klimeková, A. . (1998). Problematika sociálnej teórie a politiky (R. Šírna). Filozofia, 53(2), 131-133. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/2/131-133.pdf

1997

Klimeková, A. . (1997). Filozofická reflexia niektorých problémov autenticity človeka. Filozofia, 52(5), 310-317. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/5/310-317.pdf

1995

Klimeková, A. . (1995). Príspevok k dejinám západoeurópskej filozofie 19. storočia (F. Mihina a kol.). Filozofia, 50(4), 257-258. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/4/257-258.pdf

1986

Klimeková, A. . (1986). O sociálnej aktivite osobnosti v podmienkach budovania rozvinutého socializmu. Filozofia, 41(2), 243-244. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/2/243-244.pdf

1983

Klimeková, A. . (1983). Podnetný príspevok k teoretickým aspektom dialektiky morálneho vedomia a materiálneho životného procesu. Filozofia, 38(6), 758-761. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/6/758-761.pdf
Klimeková, A. . (1983). Podnetná publikácia k teoretickým otázkam svetonázoru. Filozofia, 38(4), 510-512. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/4/510-512.pdf
Klimeková, A. . (1983). Marxisticky o etike. Filozofia, 38(3), 376-379. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/3/376-379.pdf
Klimeková, A. . (1983). Kriticky o nových tendenciách v rozvoji buržoáznej etiky. Filozofia, 38(2), 260-264. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/2/260-264.pdf

1981

Klimeková, A. . (1981). Otázky humanizmu v súčasnej sovietskej filozofii. Filozofia, 36(6), 758-761. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/6/758-761.pdf