Skip to main content

Volume 75 (2020), 4

Reviews

(Original title: MURÁNSKY Martin: Konanie a morálka. Vysokoškolské skriptá k predmetu filozofia)
Filozofia, 75 (2020), 4, 331 – 333.
File to download: PDF

(Original title: TALIGA Miloš: Kritický racionalizmus a metóda falzifikácie)
Filozofia, 75 (2020), 4, 334 – 338.
File to download: PDF