Skip to main content

Volume 69 (2014), 10

Reviews

(Original title: Boys-Stones, G., Rowe, Ch.: The Circle of Socrates. Readings in the First-Generation Socratics)
Filozofia, 69 (2014), 10, 888-890.
File to download: PDF
(Original title: Kalaš, A. – Suvák, V.: Antisthenis fragmenta /Antisthenove zlomky. Úvodná štúdia, grécky a latinský text, slovenský preklad a komentár k zlomkom)
Filozofia, 69 (2014), 10, 891-894.
File to download: PDF
(Original title: Porubjak, M.: Najstaršie podoby európskej etiky v antickom období. Kapitoly z aplikovanej etiky II)
Filozofia, 69 (2014), 10, 894-896.
File to download: PDF